01 فروردین 1397
دانشکده
چهارشنبه, 24 خرداد 1391 ساعت 07:44

تاریخچه دانشکده خبر اردبیل

دانشکده علمي-کاربردي خبر اردبیل در سال 1386  توسط دانشکده خبر و خبرگزاری جمهوری اسلامی و تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی تأسیس گردیده است. این دانشکده تنها مرکز علمی- کاربردی در منطقه شمالغرب کشور هست که بطور خاص در حوزه ارتباطات و رسانه فعالیت دارد. درابتدا دانشکده علمي-کاربردي خبر اردبيل فعالیت خود را با جذب دانشجو در دو رشته خبرنگاری و روابط عمومی در سال 1386 شروع و درسال 1387 رشته عکاسی خبری و درسال 1389 سه رشته تحصیلی فیلمسازی - کمگ کارگردانی، تبلیغات وبازاریابی و رسانه گرایش رسانه و در کنکور سال 1390 دانشگاه جامع علمی-کاربردی نیز مقطع کارشناسی پودمانی روابط عمومی به رشته های تحصیلی آن افزوده شده است  و در حال حاضر این مرکز در مقطع کاردانی، به دوشیوه ترمی و پودمانی در6 رشته تحصیلی به تربیت دانشجو می پردازد.

این دانشکده به نوبه خود در راستای توسعه زیرساخت های  فرهنگی و آموزشی حوزه ارتباطات و رسانه فعالیت دارد و در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی با تهاجم فرهنگی و جنگ رسانه ای نظام سلطه مواجه می باشد، فلسفه وجودی این دانشکده بیش از پیش احساس می شود .