01 فروردین 1397
دوره های برگزار شده
یکشنبه, 04 تیر 1391 ساعت 11:01

دوره آموزشی نشریات دانشجویی استان

دروس برگزار شده در دوره آموزشی نشریات دانشجویی استان:

1- اصول روابط عمومی

2- اصول و فنون صفحه آرایی

3- اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری

4- کارگاه عملی خبرنویسی

5- گزارش نویسی

6- فنون مصاحبه خبری