01 فروردین 1397
پایان نامه های موجود

پایان نامه های موجود در دانشکده خبر اردبیل

پدید آورنده/رویا آقازاده

عنوان/تحلیل محتوای خطبه های نماز جمعه«حجت الاسلام والمسلمین حسن عاملی» در خصوص مسائل و مشکلات جوانان

استاد راهنما/دکتر اسحاق رسولی

مقطع تحصیلی/کاردانی

تاریخ فارغ التحصیلی/1390

شهر و استان/اردبیل

نام مرکز محل تحصیل/دانشکده علمی-کاربردی خبر اردبیل

رشته و گرایش/خبرنگاری

مشخصات ظاهری/صحافی گالینگور-74 صفحه

توصیفگر/خطبه های نماز جمعه-حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن عاملی-مسائل و مشکلات جوانان

چکیده/تحلیل محتوای سخنان امام جمعه اردبیل در خطبه های نماز جمعه سال 1390 این  شهر در خصوص مسائل و مشکلات جوانان با استفاده از بررسی متن خطبه ها در سال 1390

********************************

پدید آورنده/سجاد پاداش

عنوان/نقش عکاسان در هشت سال دفاع مقدس

استاد راهنما/استاد صابر محمدی

مقطع تحصیلی/کاردانی

تاریخ فارغ التحصیلی/1391

شهر و استان/اردبیل

نام مرکز محل تحصیل/دانشکده علمی-کاربردی خبر اردبیل

رشته و گرایش/عکاسی خبری

مشخصات ظاهری/صحافی گالینگور-122 صفحه

توصیفگر/نقش عکاسان-هشت سال دفاع مقدس-عکاسی جنگ-عکاسان دوره دفاع مقدس

چکیده/بررسی نقش عکاسان و عکس های دوران 8 ساله دفاع مقدس و مصاحبه با برخی از عکاسان دوران دفاع مقدس

 

*************************

پدید آورنده/سعید فتحی

عنوان/عکاسی از بناهای تاریخی

استاد راهنما/استاد میردولت موسوی

مقطع تحصیلی/کاردانی

تاریخ فارغ التحصیلی/شهریور 1391

شهر و استان/اردبیل

نام مرکز محل تحصیل/دانشکده علمی-کاربردی خبر اردبیل

رشته و گرایش/عکاسی خبری

مشخصات ظاهری/صحافی گالینگور-79صفحه

توصیفگر/بناهای تاریخی-عکاسی-عوامل تاثیرگذار در عکاسی-نورپردازی در عکاسی-معماری جهان اسلام

چکیده/در این تحقیق به بررسی و نقش روش های عکاسی از بناهای تاریخی پرداخته شده و با توجه به گستردگی متدها و روشها در عکاسی و القاء نقش متفاوت عکس و شیوه های عکاسی به مخاطب سعی در بررسی عکاسی تاریخی و عکاسی از بناهای تاریخی با استفاده از عکاسی مدرن شده است.

 

*******************************

 

پدید آورنده/نصراله حیدری

عنوان/بررسی کاربرد رنگ در عکس های خبری نشریات استان اردبیل

استاد راهنما/استاد صابر محمدی

مقطع تحصیلی/کاردانی

تاریخ فارغ التحصیلی/1391

شهر و استان/اردبیل

نام مرکز محل تحصیل/دانشکده علمی-کاربردی خبر اردبیل

رشته و گرایش/عکاسی خبری

مشخصات ظاهری/صحافی گالینگور-129صفحه

توصیفگر/رنگ در عکس-کاربرد رنگ- عکس های خبری نشریات-کاربرد رنگ در عکس نشریات

چکیده/بررسی و تحلیل در خصوص عکس بیش از 10 عنوان نشریات استان از نظر وضعیت رنگ

 

*****************************

پدیدآورنده/فیاض بهپور

عنوان/تحلیل محتوا در عکس های خبری نشریات استان اردبیل

استاد راهنما/استاد صابر محمدی

مقطع تحصیلی/کاردانی

تاریخ فارغ التحصیلی/1390

شهر و استان/اردبیل

نام مرکز محل تحصیل/مرکز علمی-کاربردی خبر اردبیل

رشته و گرایش/عکاسی خبری

چکیده/با توجه به اهمیت عکس های خبری در انتقال پیام و خبر و تاثیرگذاری در جامعه تحلیل محتوای عکسهای خبری نشریات استان انجام شده است.

 

********************************

پدید آورنده/سریه سربازی

عنوان/بررسی راهکارهای افزایش اخبار توسعه در مطبوعات محلی استان اردبیل

استاد راهنما/استاد محمدباقر سپهری

مقطع تحصیلی/کاردانی

تاریخ فارغ التحصیلی/1391

شهر و استان/اردبیل

نام مرک محل تحصیل/مرکز علمی-کاربردی خبر اردبیل

رشته و گرایش/خبرنگاری

چکیده/طرح مباحث مربوط به نقش وسایل ارتباط جمعی از جمله مطبوعات محلی در توسعه کشورمان به دهه 1960 برمی گردد. بدیهی است فعالان مطبوعات محلی نیز به دلیل ویژگی های خاص فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ویژه این خطه از کشورمان، ناگزیر از مجهز شدن به ضروریات خبرنویسی توسعه به منظور کمک به روند توسعه هستند.در پژوهش پیش رو نقش مطبوعات محلی در توسعه، ضرورت آگاهی از نظریه های توسعه و الزامات خبرنویسی توسعه و تعریف اخبار توسعه و در نهایت تفاوت های روزنامه نگاری توسعه با روزنامه نگاری سنتی و پیشینه مطبوعات محلی در استان اردبیل بررسی می شود. 

 

**********************************

پدید آورنده/حمیده مرادی

عنوان/بررسی جایگاه مطبوعات محلی در توسعه توریسم استان اردبیل

استاد راهنما/استاد محمدباقر سپهری

مقطع تحصیلی/کاردانی

تاریخ فارغ التحصیلی/1391

شهر و استان/اردبیل

نام مرک محل تحصیل/مرکز علمی-کاربردی خبر اردبیل

رشته و گرایش/خبرنگاری

چکیده/این پژوهش با روش پیمایشی و با طرح پرسشنامه در بین پنجاه نفر از روزنامه نگاران استان اردبیل انجام گرفته است که این پرسشنامه ها به صورت حضوری در بین آنها پخش گردیده و به صورت حضوری هم پاسخ آنها گرفته شده است.

در این پژوهش نقش روزنامه ها و روزنامه نگاران استان اردبیل در جذب گردشگران بررسی شده است.