01 فروردین 1397
فرهنگی

کارآفرینی و اشتغال پایدار باید از  برنامه های استراتژیک سیستم آموزش عالی باشد/دکتر اسحق رسولی، رییس دانشکده علمی ـ کاربردی خبر اردبیل

بنگاه های اقتصادی با زیرساخت مطبوعاتی/دکتر محمد سلطانی فر، استاد ارتباطات و رسانه

دوشنبه, 01 آذر 1395 ساعت 12:47

پیوند هنر با کارآفرینی

پیوند هنر با کارآفرینی/مصطفی آمون

انجمن علمی دانشجویی رشته عکاسی مقام برتر چهارمین جشنواره حرکت را کسب نمود.

ورکشاپ عکس پانوراما 360 درجه در دانشکده خبر اردبیل برگزار شد