01 فروردین 1397
کتابخانه
پنجشنبه, 22 تیر 1391 ساعت 11:50

کتابخانه

کتابخانه تخصصی دانشکده علمی-کاربردی خبر اردبیل دارای بیش از 3000 عنوان کتب تخصصی با موضوعات ارتباطات، روابط عمومی، فیلم سازی و رسانه، خبرنگاری و... می باشد.

دانشجویان دانشکده علمی-کاربردی خبر اردبیل و سایر دانشجویان عزیز می توانند جهت ثبت نام و دریافت کتاب از ساعت 15 الی 19 روزهای دوشنبه تا پنج شنبه به آدرس: اردبیل-آخر رضوان -پشت کلانتری 15 حافظ-دانشکده علمی-کاربردی خبر اردبیل مراجعه نمایند

واحد پژوهش دانشکده علمی-کاربردی خبر اردبیل