01 فروردین 1397
تعالی نیوز

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل در پایان سخنان خود گفت: باید همگی بپذیریم که نقد موجب شکوفایی جامعه است. هر کس ما را نقد کند بزرگترین خدمت را به ما نموده و هر کس که از بیان نواقص و معایب ما خودداری کند و یا آنها را لاپو شانی نماید و بدتر از آن اگر تملق گویی نماید ، به ما خیانت بزرگی نموده است./پایان پیام/

رییس دانشکده علمی ـ کاربردی خبر اردبیل، با اشاره به اهمیت روابط عمومی در جامعه، گفت: حوزه روابط عمومی در جامعه به شدت در حال تخصصی شدن است.

 

تعالی نیوز ـ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، آزادی اندیشه و قلم را بدون محدودیت خواند و گفت: همه افراد در این دو موهبت الهی آزادند مگر در مواردی که خلاف موازین الهی و مصالح جامعه باشد.

 

فرماندار اردبیل، گفت: دولت یازدهم از نقد استقبال می کند و واهمه ای از زیر ذره بین قرار گرفتن عملکردش ندارد پس بهتر است نخبگان هم عملکرد این دولت وهم دولت های گذشته را به نقد بکشند.